Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Samhällskunskap - Politik

Furulundsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 27 januari 2021

Vi kommer arbeta med temat politik under några veckor. Vi kommer att lära oss mer om kommun-, landsting- och riksdagsval och hur de påverkar vår vardag och samhälle.

Vad skall vi lära oss

Efter arbetsområdets slut förväntas du kunna:

       Vad demokrati är och vad det innebär.     

 • Hur demokratiska beslut fattas
  Vad diktatur är och vad det innebär.

 • Vem bestämmer i Sverige

  • Hur ett val går till

  • Riksdag och regering

 • Politiska partier

 • Hur man kan visa vad man tycker

 • Känna till och kunna använda ord och begrepp

Hur skall vi lära oss detta?

 

 • Instruktioner, genomgångar, filmer, diskussioner

 • Aktivt delta på lektionerna

 • Övningar(Eget arbete, grupparbete)

 • Samtal

 • Feedback

Vad som kommer bedömas

 

 • Förståelse för demokrati och demokratiska processer och beslut

 • Förståelse för hur ett demokratiskt samhälle fungerar

 • Din förmåga att diskutera ord och aktuella begrepp

 • Kunskap omkring hur ett val går till och kännedom omkring politiska partier i Sverige

Hur får jag visa vad jag kan?

 

 • Aktivt delta på lektionerna

 • Reflektioner(diskutera, prata)

 • Uppgifter/Prov

Kopplingar till ämnets syfte


Läroplanskopplingar

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.

Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

Matriser i planeringen
Demokrati, politik och val
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback