Skolbanken Logo
Skolbanken

I vetenskapens värld Blomgruppen

Trätofflans förskola, Sjöbo · Senast uppdaterad: 4 februari 2021

 

I vetenskapens värld är det övergripande temat i Piratenområdet hösten 2020.
På Trätofflan har vi valt att jobba med de fyra elementen 
jord, vind, vatten och eld utefter barnens intresse 

 

Övergripande mål från läroplanen:

 

Lpfö 16/18

-Förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

-Förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.

- Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust att leka och lära.

-förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

 

- förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

 

Vi startar vårt tema med att barnen får möta de fyra figurerna Jordklumpen, Vattendroppen, Eldsflamman och Virvelvinden. Barnen får berätta vad de vet om de olika elementen, vi har lyssnat in vad de är nyfikna på och sedan utgår vi därifrån i vår planering av lärande. Barnen får välja vilken figur vi ska lära känna först. Hur viktiga är de fyra elementen för oss? Vad skulle hända om de inte fanns?

 

Vi startar med Jordklumpen!

  • Vilka djur lever i jorden?
  • Att så ett frö, vad händer, vad behövs?
  • Förmultningsprocess
  • Samarbeta
  • Skapa kollage
  • Spela teater med djuren vi skapar
  • Vi ser filmklipp från UR om "äta löv bajsa jord"

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback