Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

1

Khevins hole-in-one läsning!

Söderfjärdsskolan, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 13 november 2020

För varje liten läst bok, blir du så oändligt mera läsklok. En läst bok betyder hole-in-one på din bana, som du därmed får pryda med ytterligare en fana!

Det här ska vi lära:

  • Att bli säkrare på avkodning/läsning

 

Så här ska vi arbeta:

  • Du övar genom att tillsammans med Anna läsa en eller flera små böcker varje vecka.
  • När din golfgreen har fått 20 vimplar har du nått ditt första delmål. Då samlar vi ihop alla vimplar och de får du ta hem och visa. 
  • Nästa delmål är att din golfgreen ska få 25 vimplar.

Så här ska du få visa:

  • Vi utvärderar genom att du läser högt för någon av oss.
  • Tillsammans lyssnar vi på din läsning och pratar om hur du kan avkoda och läsa för att få ett allt bättre flyt.
  • När du läst 45 boktitlar, lyssnar vi (inspelat) på hur det lät när du läste någon av de första böckerna.
  • Vi jämför svårighetsgraden på bok nummer 1 och bok nummer 45.

 

 Syfte:

Att det ska bidra till att din läsning blir alltmer automatiserad och att du ska känna stolthet och glädje över att du nu kan läsa böcker!

  • Din läsning ska utvecklas så att du kan börja läsa olika slags texter, till exempel sagor, berättelser eller fakta.
  • Din läsning ska utvecklas till att bli ett verktyg för dig för när du till exempel behöver kunna förstå instruktioner.

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.

Matriser i planeringen
45 boktitlar, nybörjarläsning. 5-20 sidor.
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback