Skolbanken Logo
Skolbanken

Pärlan integritet 2020

Förskolan Diamanten, Östhammar · Senast uppdaterad: 25 januari 2021

Under vecka 46-48 har vi ett kommunövergripande temaarbete om barns integritet. Vi startar upp temat med att samtala om vilka känslor vi kan känna i våra kroppar.

Bakgrund och syfte

Varför ska vi arbeta med det här?

Vi vill ge barnen möjligheter att lära känna sina känslor, och stärka barnens självkänsla. Detta för att lägga grunden för fortsatt arbete för att lära barnen om sin integritet.

 

Mål ur läroplanen (Lpfö18):

- Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet.


- Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler

 

- Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar. 

 

Mål

Avdelningens egna mål gällande aktiviteten/aktiviteterna/temat

- Att barnen ska börja känna igen, sätta ord på och hantera sina känslor. 

- Att skapa möjligheter för barnen att utveckla sin självkänsla. 

Att stärka barnen i att de har rätt att säga nej, stopp  och jag vill inte när något inte känns bra eller när de inte vill. 

- Att barnen lär sig att lyssna och respektera när andra säger STOPP, nej eller jag vill inte. 

Metod

Vad ska vi göra?

- Prata om olika känslor på både samlingar, aktiviteter, utflykter och i rutinsituationer. 

- Samtala om ordet STOPP, nej, jag vill inte i samlingar, aktiviteter, utflykter och rutinsituationer. 

- Lära barnen att säga STOPP, nej, jag vill inte och att använda STOPP handen.

 

Hur ska vi göra?

- Se bilder hur olika känslor ser ut och se hur vi själva ser ut i olika känslor. 

- Känslobingo, använda roboten Bluebooth, introducera barnens gemensamma känsloansiktet på Pärlan. 

- Läsa böcker ur polyglutt som berör känslor t.ex. djuren Peppy Pals.

- Läsa och samtala om kompisboken: " Säga stopp", "mera nej eller okej" och "Lilla boken om stopp min kropp". Lyssna på sången stopp min kropp och samtala om den. 

 - Leka regellekar. 

- Barnen får skapa en egen STOPPHAND och hur de kan använda den. 

 

När, var, vem?

Under dessa tre veckor kommer vi att arbeta extra mycket med detta och att barnen kan använda det i praktiken i fortsättningen. Samtliga barn och pedagoger ska var delaktiga och uppdelade i  mindre grupper på samlingar, utflykter och skapande.  

 

Dokumentation

Vi dokumenterar för att kunna utvärdera undervisningen och synliggöra barnets utveckling och lärande.

 

Vad och hur ska vi dokumentera?

Genom samtal, observation, unikum. 

 

Analys och reflektion

 

Hur blev det?

Vilket lärande såg vi?

Vad behöver ändras till nästa gång?


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter