Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

7

Kristendomen och dess syskonreligioner

Sinntorpsskolan 4-9, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 4 februari 2021

I detta moment får du lära dig om världsreligionerna, med fokus på Kristendomen. Du kommer också att få lära dig om hur religioner är uppbyggda och vilken funktion de fyller för oss människor. Du kommer också att få undersöka hur religionen påverkas av och påverkar samhället. Kristendomen är den mest utbredda världsreligionen med ca 2,3 miljarder anhängare runt om i världen. Det är i denna religion mycket av vårt samhälles historia och kultur har sina rötter, men det är också en religion som uttrycks i tre olika globala huvudriktningar. Häng med!

Centralt innehåll (som undervisningen handlar om)

 1. Religioner och andra livsåskådningar
 2. Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
 3. Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 4. Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
 5. Huvuddragen i världsreligionernas historia (kristendom och judendom)

Religion och samhälle

 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

Identitet och livsfrågor

 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.

Syfte och mål : Efter avslutat arbetsområde ska du kunna...

 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa.
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller,
 • och söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Så här ska vi arbeta:

 • Diskussionsuppgifter och gruppövningar.
 • Individuella uppgifter och övningar 
 • Se på film
 • Läsa texter 
 • genomgångar

Så här kommer jag att bedöma dina kunskaper:

Jag kommer att bedöma dina kunskaper i religion under hela momentet. Vi kommer att göra ett avslutande prov i två delan. Det ska göras på lektionstid.

- Vad som testas på på provet (Provet kommer att vara indelad i två delar):

 • du ska visa att du förstår skillnaden mellan religion och tro.
 • kunna centrala begrepp inom ämnet religion (t ex monoteism och polyteism, ateism).
 • världsreligionerna och deras familjer - hur många och hur de är indelade.
 • kristna urkunder/texter och deras koppling till de syskonreligionerna: GT, nya testamentets evangelier m.fl.
 • Du ska kunna analysera kristnas religionsutövande: funktion/religion.

 • Kunna jämföra
 • Olika inriktningar inom kristendom: katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkor.

 • Du ska kunna jämföra likheter och skillnader mellan olika kristna kyrkor, samt diskutera orsaker till skillnaderna.

 • Din förmåga att värdera religiösa urkunder/texter källkritiskt med hjälp av begrepp som; tendens, samtidighet, beroende m.fl.

 • Ge exempel på och resonera om hur samhälle och religion påverkar varandra, t.ex. hur begravningsriter förändras med tiden.

 • Du ska också kortfattat kunna återge kristendomens och judendomens historia.


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.

Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.

Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.

Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris i religionskunskap åk 7-9 Sinntorpsskolan
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback