Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Textanalys åk 9

Strandängsskolan F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 3 mars 2022

I det här arbetsområdet arbetar vi med att analysera och tolka texter (framförallt noveller och dikter) för att kunna förstå dem och sätta dem i relation till andra texter.

Övergripande:

I det här arbetsområdet kommer vi arbeta med ett antal begrepp och verktyg vi kan använda för att tolka och analysera texter av olika slag. Vi kommer sedan arbeta med dessa verktyg, både i grupp och individuellt för att bättre förstå dem och hur de kan användas.

 

Syfte:

Syftet är att vi ska bli bättre på att förstå texter av olika slag.  Men vi ska också lära oss bättre strategier för att förstå texter där vi till en början inte riktigt vet vad de handlar om eller betyder.  Slutligen ska vi bli bättre på att resonera om texter vi läst. Sammantaget kommer detta göra oss till bättre läsare, effektivare elever/studenter men också hjälpa oss att hitta nöje och lärdom i det vi läser.Bedömning:

Arbetsområdet bedöms i provform i två delar. I den första delen kommer du få läsa/lyssna till en novell. Denna kommer du få analysera och tolka utifrån ett antal relativt öppna frågor för att visa upp läsförståelse och färdigheten att tolka och resonera om budskap.

I den andra delen kommer du få läsa en eller ett par dikter som du på ett liknande sätt tolkar. I denna del kommer du också få koppla dikterna med  dess upphovsman (författaren Karin Boye).


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Matriser i planeringen
Textanalys åk 9
Historiska och kulturella sammanhang
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback