Skolbanken Logo
Skolbanken

Hösttema

Västra Söderås förskola, Rättvik · Senast uppdaterad: 5 februari 2023

Vårt temaarbete om hösten där skapande och utevistelse får fokus.

Nuläge

Barngruppen är ny för terminen, en del barn har gått hos oss sedan tidigare och en del är nyinskolade. Många barn har visat intresse för utevistelse och att måla, vilket vi vill ta till vara på i vårt teamarbete om hösten. 

 

Mål och syfte

Vi vill uppmuntra barnens skaparglädje och fantasi samtidigt som vi lär oss om höstens färger och kort om vad som händer i naturen.   

Genom att skapa gemensamma upplevelser vill vi främja språkutvecklingen och barnens sociala kompetens. 

  

Genomförande 

  • Vi plockar löv på gården att utforska och att skapa med.
  • Vi tittar på förändringar i naturen på gården.
  • Varje barn får måla ett höstträd.
  • Vi målar tillsammans på stora papper med höstens färger.
  • På samlingen sjunger vi höstsånger, pratar väder och om höstens färger.

Vi utgår från barnens intresse och ser åt vilket håll de tar oss. 

 

 

Dokumentation    

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar.

 

Utvärdering och reflektion

Sker löpande under gemensam reflektionstid.

Ansvar

Hela arbetslaget 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback