Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Jämställdhetsplanering -Självkänsla HT-23

Förskolan Tomtberga, Östhammar · Senast uppdaterad: 9 november 2023

Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt. Självkänsla: november- januari.

Avdelningens mål:

Vi vill att alla barn ska bli självständiga och kunna känna att " jag kan". Barn som upplever att de behärskar olika situationer stärks i sin självkänsla och vågar sedan utmana sig själv i nya situationer och utmaningar. Vår målsättning är också att barnens självkänsla ska bli så stark att de vågar säga nej och att markera vid kränkningar.

 

Aktivitet:

Vi uppmuntrar barnen till att försöka själva. Vi finns där som stöd och uppmuntrare.

Vi ger barnen nya utmaningar ( t.ex svårare material) för att de ska komma vidare i sin utveckling.

Vi ger barnen möjlighet till val under dagen. (T.ex  i den fria leken)

Vi ger positiv förstärkning och beröm och goda förebilder.

Vi har ett positivt bemötande gentemot varandra, föräldrar och andra barn och vuxna.

Vi lyssnar på varandra och tillåter alla komma till tals. Alla är lika viktiga!

Vi bekräftar och sätter ord på det barnen vill förmedla, deras känslor och vägleder vid eventuella konflikter, berättar vad som är rätt och fel.

När? Var? Hur? Varför?

När: I den dagliga verksamheten

Var: I alla våra rutin-och vardagssituationer

Hur: - Lära sig vänta på sin tur

        - Uppmuntra

        - Säga stopp och förstå innebörden av det

        - Samarbeta

Varför: För att stärka "jaget" i barnen, i alla möjliga situationer och på så vis öka deras självkänsla

Resultat - hur blev det?

Arbetet med att stärka barnens självkänsla är hela tiden pågående.

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?


Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback