Skolbanken Logo
Skolbanken

Kotten Aktionsforskning HT20 - 2

Trollbacken, Stenungsund · Senast uppdaterad: 9 november 2020

Hur kan vi stärka kompisrelationerna i barngruppen?

Vad vill vi förändra/förbättra?

Vi vill förbättra våra kompisrelationer och skapa en trygghet i gruppen. 

Aktionsforskningsfråga?

Hur kan vi stärka kompisrelationerna i barngruppen?

Vilket/vilka utvecklingsområden ska utvärderas?

Hur barnen är mot varandra. Hur kompisrelationerna utvecklas. 

Hur ser processen ut och vilka verktyg använder vi oss av?

Vi vill hjälpa barnen att förebygga vissa situationer där konflikter uppstår. Vi ska vara närvarande pedagoger. Gestalta konflikter i samlingarna för att tydliggöra för barnen hur vi ska vara mot varandra. Delar gruppen. Dokumenterar i loggbok hur våra dagar ser ut. 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback