Skolbanken Logo
Skolbanken

Samling - Knyttet

Förskolan Tomtberga två, Östhammar · Senast uppdaterad: 9 november 2020

Vi har valt att under samlingen, arbeta med Kompismaterialet resterande del av terminen. Kompismaterialet baseras på barnkonventionen.

Syfte: 

Samlingens syfte är att undervisa barnen i:

 

- öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

– förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

– förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

– respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

– ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 

...allt utifrån läroplanens mål.


Avdelningens mål. 

Genom arbetet med Kompisböckerna vill vi att barnen ska ges möjlighet att lära sig hur en bra kompis kan vara samt ge barnen enklare modeller för konflikthantering. 

 

Aktivitet/metod: 

NÄR gäller detta? Vi kommer att arbeta med detta område till terminens slut (HT2020)

HUR genomförs aktiviteten? På samlingen

VAR kommer ni vara? På rosa matten i samlingsrummet. 

 

Resultat - hur blev det?

Vad funkade, vad funkade inte, hur reagerade barnen, hur utvecklades arbetet?

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Använd reflektionsrutan till dessa frågor.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Säga stopp
Lugna ner dig