Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

3

Kroppen åk 3

Oxledsskolan F-6, Partille · Senast uppdaterad: 9 november 2020

Vad kan du om din egna kropp? Hur ser den ut inuti? Vilka är våra 5 sinnen? Vad menas med hälsa? Detta och mycket mer ska du få lära dig när vi arbetar med tema kroppen.

Syfte

 

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor.

Undervisning och arbetsformer

 Du kommer att få:

  • titta på filmer om kroppen
  • läsa och diskutera olika slags faktatexter
  • arbeta med arbetsblad och andra skrivuppgifter
  • undersöka några av kroppens delar och sinnen genom tex fysiska aktiviteter och mätning

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att :

  • berätta om några av människans kroppsdelar och funktioner
  • berätta om några av människans sinnen och hur människan upplever med hjälp av dem
  • framföra dina tankar om vad som påverkar människors hälsa

Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.

Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback