Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

PRDPRO01

Produktionskunskap 1

LUGNETGYMNASIET, Falun · Senast uppdaterad: 9 november 2020

Kursen produktionskunskap behandlar hur produktionsidéer utvecklas och vad som måste beaktas i ett utvecklingsarbete. Kursen behandlar hur produktens design och kvalitet påverkar produktionsplanering och utformning eller omarbetning av produktionsprocessen liksom olika ansvarsområden samt underhållsbehov och logistik. Kursen behandlar även betydelsen av kommunikation, samarbete och ett kundorderstyrt tänkesätt.

Undervisningen i kursen behandlar följande centrala innehåll:

  • Processen för hur en produktionsidé påverkar till exempel en produkts design, funktion och kvalitet. Hur förändringar när det till exempel gäller design, funktion och kvalitet påverkar befintlig produktion.
  • Olika organisationsenheter, deras samarbete och hur de bildar en helhet och skapar ett sammanhang i industriteknisk produktion.
  • Arbetsuppgifter och ansvarsområden inom produktionstekniska avdelningar och vilken funktion dessa fyller i företaget.
  • Val av material, metod och teknik för såväl produktion som driftsäkerhet och underhåll för ett fungerande produktionsflöde och hållbar utveckling.
  • Logistik i industriteknisk produktion, till exempel orderingång, råvaruinköp, produktionsplanering, personalfrågor, försäljning, marknadsföring och lagerföring.
  • Produktionsekonomi, till exempel vilka intäkter och kostnader som finns för produktionen.
  • Efterfrågans påverkan på produktionen.
  • Samarbetets betydelse för en fungerande och lönsam tillverkning.
  • Begrepp och uttryck som är lämpliga för ämnesområdet.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Produktionskunskap 1
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback