Skolbanken Logo
Skolbanken

Samling

Nya Rydsskolan - anpassad grundskola, Linköping · Senast uppdaterad: 19 januari 2021

Samling, för att förstå vad dagen innehåller och för att träna på att göra en presentation inför klassen.

Eleverna börjar dagen med ett rörelsepass.

Dagens värd presenterar dagen för sina klasskamrater, visar vad vi ska göra under dagen med hjälp av bildstöd

Dagens värd frågar eleverna vart de ska åka efter skolans slut.

Dagens värd delar ut klockor för att ställa tiden när skoldagen är slut.

Dagens värd berättar vilken lunch som serveras och vad varje elev väljer utifrån bilder.

Dagens värd tittar i fönstret vilket väder det är och sätter upp bild därefter. 


Läroplanskopplingar

samspela med andra,

söka information från olika källor, och

använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.

Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i affären eller med digitala verktyg.

Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.

Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler och instruktioner såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.

Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.

Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt.

Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.

Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den.

Dessutom kan eleven fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang och med olika syften.

Eleven förstår också andra kommunikativa uttryck, kan tolka några elevnära ordbilder och skriva elevnära ord.

Eleven kan på olika sätt söka elevnära information och information om samhället rörande vad som ska hända och vad som har hänt.

Dessutom använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig.

Matriser i planeringen
Samling
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback