Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Slöjd - trä- och metall åk 9, Pall

Västra skolan, Falun · Senast uppdaterad: 16 november 2020

Design och formgivning. Du designar din egen pall. Du väljer vilken teknik du vill använda för att sätta ihop din pall.

Syfte

Syftet med ämnet slöjd är att du ska: 

 

 • utveckla kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer.

 • ges möjlighet att utveckla din skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

 • få förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat.

Centralt innehåll

Se kopplingar till läroplanen längre ner i denna planering

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du ska:

 

 • få inspiration till och kunskap i hur man designar en pall.

 • få kunskap i olika sätt att foga ihop trästycken till en pall.

 • få kunskap i hur du använder  handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och bra sätt.

 • få kunskap i hur du dokumenterar din arbetsprocess i ord och bild, samt hur du utvärderar ditt arbete.

Pall

Arbetssätt

Introduktion

Du kommer att få se bilder som inspiration till ditt arbete.

Du kommer att ges möjlighet att själv söka inspiration. 

Du kommer att få en presentation av olika sätt att foga samman din pall.

Du kommer att få en presentation av olika ytbehandlingar som du kan använda på din pall.

Genomförande

 • Du arbetar enskilt.

 • Du ritar en skiss innan du påbörjar ditt arbete och du skriver en utvärdering när du är klar med ditt arbete.

 • Du planerar och dokumenterar ditt arbete i Classroom. Dokumentationen kommer att ske veckovis efter avslutat lektion. Detta har du som stöd och hjälp under arbetets gång, samt när du utvärderar ditt arbete.

 • Du tränar på att vara kreativ när du designar din pall.

 • Du övar på olika tekniker när du tillverkar din pall i trä.

 • Du lär dig att använda dig av handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Utvärdering 

När du är klar med din pall kommer du att få svara på frågor i en utvärdering.

När du är klar med ditt arbete önskar vi att du lägger ut en bild på din pall i din lärlogg i Unikum och döper bilden till "pallen".

Bedömning

Ditt arbete bedöms under hela arbetsprocessen. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter