Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

Interview - Work

Söderskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 17 november 2020

Du ska planera, genomföra och redovisa (muntligt och skrifligt) en intervju med en person i ett visst yrke.

Mål för elev

Du ska bli bättre på att intervjua och sammanställa en intervju till en text som är begriplig för andra. Du ska bli bättre på att ställa frågor som leder till mer utförliga svar, alltså INTE frågor som den intervjuade kan svara ja eller nej på.

Innehåll

Du ska utföra en intervju med valfri person som arbetar med något som intresserar dig. Frågorna ska handla om den intervjuades yrke och arbetsuppgifter. Intervjun ska sedan sammanställas i en löpande text på engelska och spelas in muntligt. Om du inte har möjlighet att intervjua någon i din närhet på engelska så får du intervjua mig. 

Genomförande

Under lektionstid arbetar vi med temat "work". Ni kommer att få glosor varje vecka kopplade till temat för att bredda ert ordförråd. Ni kommer att öva på att intervjua varandra under lektionstid, samt att vi kommer prata om hur ni ska tänka när ni kommer på era frågor.

Redovisning

Du ska lämna in följande:

- Dina frågor du ställde under intervjun som du själv kommit på. 
- Dina anteckningar som du skrev under intervjun. - Din renskrivna text där du skrivit din intervju i löpande text.
- En inspelad muntlig presentation med ditt resultat från intervjun.

Koppling till styrdokumenten


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Matriser i planeringen
Engelska - skriva åk 7
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback