Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik, Teknik

·

Årskurs:

8

LPP i teknik och fysik för arbetsområdet ellära år 7

Svanberga skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 7 februari 2021

Under tiden vi jobbar med detta arbetsområde kommer du att lära dig vad elektricitet är, hur ett batteri fungerar, vad som händer när det åskar och varför det sprakar när man tar på sig en fleecetröja. Du kommer att undersöka och konstruera elektriska kretsar med batterier och lära dig hur de kan kopplas, hur man ritar och följer kopplingsscheman. Utöver detta kommer vi att tittat på vikten av elsäkerhet. Vi ska också bygga olika åkattraktioner där vi undersöker vilka krafter som verkar.

Tidsperiod:

Vecka: 46 - 8

Övergripande mål och riktlinjer

 • Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
 • Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Elektricitet:

 • Veta vad elektrisk ström är och veta vad som menas med en elektrisk krets.
 • Symbolerna för lampa, batteri, strömbrytare och sladd.
 • Enheter för spänning, ström och resistans samt kunna förklara vad det är för något.
 • Veta hur en glödlampa ser ut inuti och kunna förklara varför en vanlig glödlampa lyser när det går ström genom den.
 • Veta vad en ledare och en isolator är för något och kunna ge några exempel från vardera grupp.
 • Rita enkla kopplingsscheman med symbolerna du lärt dig.
 • Veta vilken riktning strömmen går.
 • Förklara skillnaden på serie- och parallellkoppling samt kunna ge exempel på när de olika typerna av kopplingar används.
 • Känna till några sätt att skydda sig mot farlig ström.
 • Kunna beskriva atomens byggnad
 • Vad statisk elektricitet är.
 • Kunna förklara hur åska och blixtar uppkommer.
 • Veta varför olika ämnen leder ström olika bra samt veta hur en metalltråds tjocklek och längd inverkar på dess ledningsförmåga.
 • Förstå hur en elektrisk krets spänning och ström påverkas om man serie- eller parallellkopplar glödlampor eller batterier.
 • Kunna planera, genomföra och dokumentera en undersökning.

Krafter:

 • Förstå skillnaden mellan vikt och tyngd.
 • Veta vad krafter uträttar samt vilken enhet kraft mäts i.
 • Kunna beskriva olika krafter och dess verkan.
 • Veta hur man kan öka och minska friktionen.
 • Kunna göra en arbetsbeskrivning och en skiss av en "åkattraktion", t.ex en slänggunga.
 • Kunna planera, genomföra och dokumentera en undersökning.

 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • Ni bedöms under lektionerna när ni arbetar med olika kopplingar samt er åkattraktion.
 • I ert arbete kan ni visa olika förmågor som t.ex hur väl ni använder och förklarar begrepp. Hur väl ni planerar, genomför och slutför arbetsområdet

             Formativ

   • Ni kommer att göra självbedömning i Unikum.

    Summativ

  • Inlämningsuppgift, åkattraktion
  • Kunskapskontroll, ellära samt begreppstest krafter.

   


Läroplanskopplingar

Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.

Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.

Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.

Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Matriser i planeringen
Bedömning elektricitet
Bedömning åkattraktion
Uppgifter
Uppgift - Åkattraktion
Min produkt
Fysikuppgifter att arbeta med fredag den 5/2
Undersökning - Friktion
Begreppslista rörelse och kraft
Elektriska kopplingar och statisk elektricitet
Undersökning av två olika sorters kopplingar
Uppgift 8
Begreppslista rörelse och kraft

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback