Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Alla årskurser

Samhällskunskap Ekonomi år 9

Domnarvets skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 4 januari 2021

Hur påverkas du av ekonomin? Hur påverkas din närmiljö och hur påverkas världen i det globala samhället av ekonomin? Vi kommer studera hushållens, företagens och det offentligas ekonomi och se på samband med hjälp av olika samhällsvetenskapliga modeller. Vad beror förändringar på och vilka följder får det för dig som individ men även för grupper.

Vi kommer att gå igenom följande:

V. 46 

Ekonomiska styrsystem, marknadsekonomi, planekonomi, kretsloppsekonomi, monopol, efterfrågan, utbud och jämviktspris.

V. 47

Det ekonomiska kretsloppet, konjunkturer (låg och högkonjunktur)

V. 48

Penningpolitik, finanspolitik, globalekonomi

V. 49

globalekonomi, gruppuppgift och uppstart Arbetsliv (nästa kurs)

V. 50 

Fredag prov ekonomi

 

Material:

Utkik Samhällskunskap lärobok från Gleerups förlag s. 144-169

Ekonomifakta från Svenskt Näringsliv

Filmer:

Begreppa (ILT): 

  • Vad är ekonomi 

  • Det ekonomiska kretsloppet 

  • Högkonjunktur och lågkonjunktur 

  • Vad är globalisering? 

Studi.se: 

  • Från producent till konsument 

  • Det ekonomiska kretsloppet 

  • Utbud och efterfrågan 

  • Den inre marknaden 

Filmer från svenskt näringsliv med Klas förklarar: 

Andra filmer på Youtube: 

Ekonomiska kretsloppet https://www.youtube.com/watch?v=w9uxHIluI5s 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Samhällskunskap, Maserskolan grundmatris
Uppgifter
Övningar samhällskunskap år 9
Ordlista samhällskunskap
Power Point med föreläsningsmaterial
Inför prov