Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Algebra åk 8 HT-20

Forssaklackskolan, Borlänge · Senast uppdaterad: 16 november 2020

Inom algebran använder man bokstäver och symboler för att förenkla och lösa problem. Algebran är ett eget område inom matematiken, men också ett hjälpmedel inom många matematiska och naturvetenskapliga områden. Med hjälp av algebra kan man förutspå väder, skicka upp satelliter runt jorden och konstruera avancerade datorer. I detta kapitel kommer du att använda symboler för att tolka vardagliga situationer och lösa problem. Du kommer också att lära dig mer om mönster, ekvationer och problemlösning.

Det här ska du kunna:

När du arbetat med detta ska du kunna:

  • skriva ett uttryck
  • skriva uttryck för geometriska mönster
  • beräkna värdet av ett uttryck
  • förenkla uttryck skrivna med parenteser
  • lösa olika typer av ekvationer
  • lösa problem med hjälp av ekvationer

 

Planering:

I bifogad uppgiften finns ett word-dokument med planering över vad vi ska jobba med. I samma dokument finns en självskattning som vi kommer använda oss av och testa oss själv mot för att se om man kan det vi jobbat med. Vi kommer göra olika diagnoser som utgår ifrån de olika delmomenten. Resultaten kommer ge en överblick om man behöver träna mer på någonting och det fyller man sedan ner i sin planering/självskattning. I dokumentet finns även de begrepp som vi använder i arbetsområdet.  

 

Genomgångar:

2.1 Mönster

2.2 Mönster och formler

Uttryck

2.3 Uttryck med parenteser

2.4 Multiplikation med parenteser

2.5 Ekvationer

2.6 Mer om ekvationer

2.7 Problemlösning med ekvationer (film 1)

2.7 Problemlösning med ekvationer (film 2)

 


Läroplanskopplingar

Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för ekvationslösning.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen
Matematik matris
Uppgifter
Prov Kapitel 2
Prov Kapitel 2
Prov Kapitel 2
Prov Kapitel 2
Prov Kapitel 2
Prov 3de december
Planering för algebra åk 8 vt-20

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback