Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Äldre samisk religion och Asatro åk 4

Observatorielundens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 13 november 2020

I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om äldre samisk religion. Du kommer bland annat att få läsa den samiska skapelseberättelsen och några andra samiska berättelser. Du ska få ta reda på varför renen var ett så viktigt djur för samerna. Du ska också ta reda på vad nåjden hade för uppgifter i det samiska samhället. Du kommer också att få lära dig mer om asatrons skapelseberättelse och hur asatron har lämnat spår i dagens samhälle.

 Vi arbetar med:

  • Äldre samisk religion
  • Asatro 

Arbetssätt:

Vi kommer att ha genomgångar i helklass, läsa texter, se på filmer, läsa sagor och myter samt samtala om religion och livsfrågor. Vi kommer att arbeta med grundboken Puls i religion (sid. 8-15) samt det digitaliserade läromedlet Clio.

Du kommer dessutom att få rita samt måla och på olika sätt ta till sig kunskaperna.

Lärandemål:

  • Du kan berätta vad en samisk trumma är och vad den användes till.
  • Du kan förklara varför renen var ett viktigt djur för samerna.
  • Du kan berätta varför naturen var viktig för samerna.
  • Du kan förklara vem nåjden var och vad hen hade för arbetsuppgifter.
  • Du kan berätta om asatrons skapelsemyt.
  • Du kan ge exempel på spår i vår tid från asatron.
  • Du kan berätta om några av asagudarna.

Begrepp:

Gudar, ursprungsfolk, nomader, fornnordisk, offerplats, schaman, nåjd, själ, samer, Sapmi,  jojk, asar, blot, Asgård, Midgård och Yggdrasil.

Bedömning:

Du visar dina kunskaper genom att:

Vara aktiv på lektionerna och delta i gemensamma diskussioner.

Genomföra övriga arbetsuppgifter inom det aktuella området vi går igenom.

Ta ut viktig information ur texter som du har läst. 

Skriva en enkel faktatext om en gud med egna ord.  


Läroplanskopplingar

Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.

Begreppen religion och livsåskådning.

Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.

Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter