Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

4 - 6

Vasatiden

Väskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 27 januari 2021

Vasatiden 1520-1611 Vasatiden har fått sitt namn efter kung Gustav Vasa. Gustav Vasa gjorde Sverige till ett eget land och gjorde stora förändringar i landet. Vi ska under några veckor arbeta med Vasatiden och lära oss mer om vad som hände då.

Arbetssätt:
 • Genomgångar i boken Koll på Vasatiden
 • Läsa fakta i böcker samt söka information på internet.
 • Se på filmer 
 • Diskussioner i grupper och helklass.
 • Svara på frågor muntligt och skriftligt kopplade till grundboken. 
Mål:
 • Känna till vem Gustav Vasa var och vad han gjorde för Sverige, både gott och ont.
 • Känna till hur "vanliga" människor hade det (och trodde på) under Vasatiden och jämföra det med ditt eget liv idag. 
 • Känna till vad gruvorna fick för betydelse för Sveriges ekonomi. 
 • Känna till hur Gustav Vasas barn bråkade om tronen och deras betydelse för Sverige. 
 • Kunna förklara begrepp som är kopplade till ämnesområdet.
 • Känna till spår av Vasatiden som finns kvar idag.
 • Kunna använda dig av ett källkritiskt tankesätt.
 
Bedömning:
 • Din kunskap om den historiska tidslinjen
 • Din kunskap om vem Gustav Vasa var och vad han har haft för betydelse för Sverige.
 • Din kunskap om andra viktiga personer, händelser och förändringar under Vasatiden. 
 • Kunna förklara reformationen och vad den innebar.
 • Hur du använder dig av olika begrepp som är kopplade till området.
 • Om du kan visa på spår av Vasatiden som vi kan se än idag.
 • Din förmåga att jämföra olika källor.

 

Hur ska det bedömas:
 • Löpande bedömningsuppgifter under arbetets gång.
 • Skriva faktatext tex om en viktig händelse eller person som levde under Vasatiden. 
 • Bedömning kommer ske både muntligt och skriftligt.

Läroplanskopplingar

Den svenska statens framväxt och organisation.

Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.

Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.

Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.

Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållande­vis komplexa samband mellan olika tidsperioder.

Eleven visar också hur någon av ut­vecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med utveck­lade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.

Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händel­ser, personer och tidsperioder.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.

Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.

Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback