Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SAMSAM01b

Samhällsekonomi

Kattegattgymnasiet, Halmstad · Senast uppdaterad: 13 november 2020

Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder samt hur den privata ekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser - hur får vi en hållbar konsumtion och ekonomi?

Samhällsekonomi Ht-20

 

 

Centralt innehåll och lärandemål - Detta ska vi lära oss under hösten-20:

  • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.
  • Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar.
  • Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden. Exempel på metoder för att bearbeta information är statistiska metoder, samhällsvetenskaplig textanalys, argumentationsanalys.

 

Arbetsområdet privatekonomi och samhällsekonomi löper parallellt och kopplas ihop med Projektet Hållbar konsumtion

 

Inför den individuella kunskapsutvärderingen i privatekonomi och samhällsekonomi ska man ha kunskap om följande:

 • Samhällsvetenskapliga begrepp kopplat till privatekonomi, samhällsekonomi och konsumenträtt. 


Följande avsnitt och kapitel i 
Digilär Samhällskunskap 1b ska man ha läst och ha kunskap om:

 

 • Avsnittet "Min privata ekonomi" - Kapitel  1 som är - Vad styr min privata ekonomi?

 • Avsnittet "Min privata ekonomi" - Kapitel 2 Mina rättigheter och skyldigheter som konsument

 • Avsnittet "Vad är samhällsekonomi" 
  - Kapitel 1-3
   Samhällsekonomins grunder, Vad är ekonomisk tillväxt?, Hur kan ekonomin styras? (om finans- och penningpolitik)

 • Filmer och material från och om Riksbanken (https://www.riksbank.se/sv/om-riksbanken/larare-och-studerande/filmer-om-riksbanken/ )

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w-vr1Ju57Cg

https://www.youtube.com/watch?v=KRKOPl_nZjA

https://www.youtube.com/watch?v=bzporx8IXZA


Ekonomiska begrepp

 

Följande ord är begrepp inom privatekonomi och samhällsekonomi. Man

skall kunna förklara dessa med andra ord och kunna sätta in dem i sitt

sammanhang.

 

 

Ekonomi

Offentlig sektor

Föräldrapenning

Sjukpenning

Pension

Ränta

Sparränta

Låneränta

Bruttoinkomst

Nettoinkomst

Disponibel inkomst

Bostadsbidrag

Studiebidrag

Studielån

Konsumtion

Sparande

Fasta utgifter

Rörliga utgifter

 

Hushåll

Budgetkalkyl

Buffert

Villaägare

Bostadsrätt

Hyresrätt

Sparform

Insättningsgaranti

Avkastning

Riksgälden

Aktier

Värdepapper

Aktiebörs

Aktiekurs

 

Kursuppgång

Aktieutdelning

Fonder

Fondavgift

 

Konsumtion

Investering

Styrränta

Pant

Rörlig ränta

3-månadersränta

Bunden ränta

Fast ränta

Långivare

Låntagare

Snabblån

Kreditprövning

SMS-lån

Mobillån

Förfallodag

Betalningspåminnelse

Dröjsmålsränta

 

Inkasso

Kronofogden

Kreditupplysningsföretag

Uppskov

Skuldsanering

Högkonjunktur

Lågkonjunktur

Riksbanken

Finansiella systemet

Finansiell stabilitet

Finansiell kris

Styrränta

Reporänta

Inflation

Deflation

Hyperinflation

Köpkraft

Penningpolitik

Reallön

Finanspolitik

Tillväxt

BNP

Ekonomisk politik

Riksdag

Regering

Aktör

Statsinkomster

Statsutgifter

Statsbudget

Budgetunderskott

Reklamation

Öppet köp

Ångerrätt

Konsumentköplagen

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Privatekonomi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback