Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

5

Norden

Björkhagens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 4 februari 2021

I arbetsområdet Norden kommer du att få göra en resa runt i de nordiska länderna och lära dig mycket spännande om våra grannländer. I ämnet geografi kommer du lära dig om naturen, naturresurser, geografiska begrepp, kartor och tabeller.

Våra grannar i Norden

Vad ska vi arbeta med?

Vi kommer att arbeta med våra nordiska grannländer; Island, Danmark, Norge och Finland. Du kommer att få lära dig mer om ländernas natur, befolkning och kultur.   

Hur ska vi arbeta?
Vi kommer att läsa faktatexter ur boken Puls Geografi Norden, titta på filmer och arbeta med kartkunskap. Vi kommer ha gemensamma genomgångar och du kommer att få arbeta både i par och självständigt.  

Vad ska du lära dig?
Du ska
- kunna beskriva och göra jämförelser om Nordens natur och naturresurser. 
- kunna placera ut länderna, huvudstäderna och större städer, samt haven som omger Norden på en blindkarta.
- kunna söka och använda information från kartboken och andra källor.
- kunna förklara och använda geografiska begrepp: naturresurs, råvara, näring, befolkningstäthet, exportera, importera, glaciär, slätt, jordbruk, sund, fjäll, dal, fjord, platå, myr  

Hur ska jag visa vad jag lärt mig och vad kommer att bedömas?

- Du deltar aktivt på lektionerna och arbetar med uppgifter.

- Du fördjupar dig om ett nordiskt land och redovisar med bild och text i en pizzakartong. 

- Du gör ett test på begreppen och kartan fredag 11 december. 

 


Läroplanskopplingar

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Matriser i planeringen
Norden åk 5
Uppgifter
Pizzakartongsprojekt
Pizzakartongsprojekt