Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

7 - 9

Åk 8 Energi och energikällor

Torpskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 12 november 2020

Energi är det som sätter fart på världen! Vi är beroende av den och hur vi täcker vårt energibehov idag och imorgon är en livsviktig fråga för oss människor.

Efter avslutat område ska du kunna:

 • energiprincipen; du ska förstå att energi inte kan förstöras eller nyskapas utan bara omvandlas mellan olika former
 • vilka olika former av energi som finns
 • arbete och effekt; du skall kunna förklara dessa begrepp samt kunna utföra grundläggande beräkningar.
 • känna till mekanikens gyllene regel
 • skillnaden mellan förnybara och icke-förnybara energikällor. 
 • Förstå hur växthuseffekten fungerar
 • eleven ska kunna ge några exempel på hur elektrisk energi produceras och kunna jämföra och diskutera energikällor ur olika perspektiv, t.ex. ett miljöperspektiv
 • vad som menas med energikvalitét

Efter avslutat område ska du även kunna förklara och använda dig av följande begrepp:

Olika energiformer: lägesenergi, rörelseenergi, elektrisk energi, kemiskt bunden energi, värmeenergi, strålningsenergi. Energiproduktion, förnyelsebara energikällor (vind-, vatten-, sol-, vågkraft) biobränslen, icke-förnyelsebara energikällor (olja, kol, naturgas, kärnkraft).
Växthuseffekt och växthusgaser

 

Det här ska vi göra:

 • Vi utgår från Fysik Direkt (kap 8), sidorna 142-161, men kommer även använda andra källor.
 • Vi kommer att gå igenom begrepp, analysera och diskutera olika aspekter av energi och energikällor.
 • Vi kommer att ha gemensamma övningar, ett mindre prov och ett grupparbete med debatt som avslutning. 

 

Grovplanering:

Vecka 43: Introduktion av avsnittet, arbete med olika former av energi och energiomvandlingar.

Vecka 45: Uppstart grupparbete om energikällor (arbete sker även på pedagogisk förmiddag)

Vecka 46: Debatt energikällor samt genomgång "Arbete och effekt" och mekanikens gyllene regel

Vecka 47: Genomgång och eget arbete med "Arbete och effekt"

Vecka 48: Energikvalitet och olika energikällor - genomgång och arbete. Mindre prov på fredagen 

 

 

Hur ska lärandet bedömas:

 • Aktivt deltagande under lektioner och debatt
 • Mindre prov
 • Dokumentation av laborationer.

 

Länkar till filmer och annat material:

Se classroom för övningar och power-point mm. Kod rijj77g3

Olika former av energi: https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V6550

Översikt energikällor: https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V6545

Fördjupning, förnybara energikällor: https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V6229

Arbete och energi: https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=EDUS991058

Mekaniskt arbete och effekt 1: https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/fysik/krafter-och-rorelse/mekaniskt-arbete-och-effekt-del1

Mekaniskt arbete och effekt 2: https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/fysik/krafter-och-rorelse/mekaniskt-arbete-och-effekt-del-2

Sol, vind och vatten: https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V4831

Fusionskraft: https://urplay.se/program/213613-briljanta-forskare-fusionskraft

CO2 dammsugaren: https://urplay.se/program/213614-briljanta-forskare-co2-dammsugaren

Kärnkraft i Sverige: https://www.svtplay.se/video/20965660/vetenskapsfavoriter/vetenskapsfavoriter-karnkraftsnedrustning

 


Läroplanskopplingar

Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.

Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.

Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.

Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.

Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback