Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska, Bild

·

Årskurs:

2

Min julsaga

Lendahlsskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 12 november 2020

Nu när julen närmar sig kommer vi att arbeta med julsagor! Du kommer att få höra många spännande sagor, få möjlighet att lära dig om hur sagor är uppbyggda och skriva egna sagor.

Arbetsområde

Julsagor

Nu när julen närmar sig kommer vi att arbeta med julsagor! Du kommer att få höra många spännande sagor, få möjlighet att lära dig om hur sagor är uppbyggda och skriva egna sagor. Du kommer att få visa och presentera en av dina sagor. 

Konkreta mål

Du ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat din förmåga att:

 • kunna berätta om några av de saker som är typiska för en sagotext.
 • kunna använda dig av några saker som är typiska för en sagotext i ditt eget skrivande.
 • skriva en saga där man tydligt kan se de olika delarna: beskrivning av huvudpersonen, problem, lösning och slut.
 • rita bilder som passar till innehållet i dina texter.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Din förmåga att muntligt kunna berätta om några saker som kännetecknar en saga.
 • Att du kan använda dig av några saker/ord som är typiska för en saga i dina egna texter.
 • Din förmåga att skriva en egen julsaga som innehåller en beskrivning av huvudperson, problem, lösning och slut.
 • Att du kan rita bilder som passar till innehållet i dina texter.

Undervisning

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna...

 • Arbeta utifrån den så kallade "cirkelmodellen":
 1. Vi tittar på film, läser och lyssnar till olika sagor. Vi bygger upp en ordbank med ”jul -och sagoord” t ex tomte, julafton, julgröt, gott, ont, elak, snäll, magi, förvandla osv.
 2. Vi tittar på sagotexter för att få förebilder (se hur de är uppbyggda och vad som är typiskt för just sagor).
 3. Vi skriver och bygger upp sagor gemensamt.
 4. Ni skriver sagor på egen hand och ritar bilder till. 
 • Arbeta med sagans olika delar:
 1. huvudperson
 2. problem
 3. lösning
 4. avslutning
 • Vi presenterar/läser de färdiga julsagorna.

Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback