Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

1 - 3

Skrivutveckling (berättande texter)

Lendahlsskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 12 november 2020

Under det här arbetsområdet kommer du att utveckla din förmåga att skriva berättelser så att de har en röd tråd och är intressanta/roliga för andra att läsa. När man skriver berättelser gör man det på ett speciellt sätt med ett språk som skiljer sig från till exempel faktatexter. Det kommer vi att gå igenom steg för steg under perioden.

Arbetsområde

Under det här arbetsområdet kommer du att utveckla din förmåga att skriva berättelser så att de har en röd tråd och är intressanta/roliga för andra att läsa. 

Konkreta mål

Du ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat din förmåga att...

 • Forma bokstäver och använda mellanrum mellan orden när du skriver för hand, så att andra lätt kan läsa din text.
  Skriva texter på datorn.
 • Skriva berättelser med en tydlig röd tråd med: inledning (huvudperson), handling (problem och lösning) och avslutning.
 • Stava vanligt förekommande ord.
 • Skriva meningar med stor bokstav och skiljetecken.

 • Bearbeta egna texter utifrån andras råd (respons).

 • Ge enkla omdömen om både kamraternas och dina egna texter.

Bedömning:

Vad som kommer att bedömas och hur du ska visa dina kunskaper:

 • skriva enkla berättelser med läslig handstil och på Ipad
 • skriva enkla berättelser med tydlig inledning, handling och avslutning
 • använda stor bokstav och skiljetecken i dina texter
 • kunna stava vanliga, enkla ord rätt
 • utifrån en mall ge enkla omdömen om andras och egna texter
 • utifrån respons bearbeta dina texter

Undervisning:

En berättelse behöver skrivas om några gånger för att bli riktigt bra. Du kommer att utveckla din förmåga att utifrån andras respons om din text ändra den så att den blir bättre och tydligare. Du kommer även att utveckla din förmåga att ge respons på ett kamratligt sätt.

Förutom ett bra innehåll i berättelsen blir den lättare att läsa om språket är rätt skrivet. Du kommer att utveckla din förmåga att skriva en berättelse med fullständiga meningar och med enkla ord rättstavade. Du kommer också att få bekanta dig med hur man kan dela in språket i de olika ordklasserna: substantiv, adjektiv och verb.

Du kommer att få träna på att skriva berättande texter utifrån följande arbetsschema:

 1. Komma igång (t.ex. tankekarta)
 2. Skriva en kladd, ett utkast
 3. Få hjälp med texten (kamratrespons)
 4. Arbeta vidare med innehållet
 5. Skriv rent och läs upp (för en liten grupp eller för hela klassen)

(Vi börjar med att göra nya moment tillsammans i gruppen och sedan arbetar vi enskilt utifrån arbetsschemat.)

Innan ni börjar skriva kommer vi också att:

 • Prata om och ge varandra tips på hur man kan komma igång med sitt skrivande.
 • Läsa olika berättelser av författare.
 • Vi kommer att diskutera hur språkliga strukturer påverkar texternas innehåll.

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback