Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

4 - 6

Formning i trä "Among Us"

Tråsättraskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 12 november 2020

Du kommer tillverka din karaktär utifrån en färdig skiss/ritning.

Vad ska du lära dig under det här momentet?

Hantera verktyg på ett säkert och rätt sätt.

Att kunna hantera fiberriktningen i trä och använda rätt tekniker för bearbeta ditt arbete.

Att vara noggrann och kunna driva på ditt arbete utifrån skriftlig instruktion

 

Varför

 

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet.

 

 

 Hur ska vi lägga upp undervisningen?

 

 Du kommer träna på lektionerna att använda verktygen säkert och på rätt sätt. Du kommer arbeta utifrån skriftliga instruktioner. Du kommer få träna dig att tillverka en karaktär från spelet Among Us med eget uttryck

 

Hur ska du uppvisa dina kunskaper?

Under lektionstid med en avslutande uppvisning av varandras figurer.

 

Kopplingar till läroplanen

 

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet.

 

Vad ska du lära dig under det här momentet?

Hantera stämjärn och håljärn på ett säkert och rätt sätt.

Att kunna hantera fiberriktningen i trä och använda rätt tekniker för bearbeta ditt arbete.

Att vara noggrann och kunna driva på ditt arbete utifrån muntliga och visuella genomgångar.

 

 

Varför

 

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet.

 

 

 Hur ska vi lägga upp undervisningen?

 

 Du kommer träna på lektionerna att använda verktygen säkert och på rätt sätt. Du kommer arbeta utifrån instruktioner både muntliga och visuella. Du kommer få träna dig att tillverka en skål från skiss till färdig produkt.

 

Hur ska du uppvisa dina kunskaper?

Under lektionstid med en avslutande uppvisning av varandras skålar.

 

Kopplingar till läroplanen

 

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet.

 

Kunskapskrav

 FRAMSTÄLLNING

  • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
 

 

Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

Kunskapskrav

 FRAMSTÄLLNING

  • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
 

 

Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.


Läroplanskopplingar

Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback