Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

9

Nationella prov i engelska år 9

Tågaborgsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 12 november 2020

Läsåret 2020/2021 genomförs nationella prov i engelska för alla elever i år 9.

Information om proven

Provet består av fyra delprov varav ett är muntligt och de övriga tre är skriftliga.

 

Syfte och mål: 

Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis betygssättning.


 • Syfte
  att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

 • Syfte
  att formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 • Syfte
  att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

 • Syfte
  att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Arbetsgång: 

De nationella provet består av 4 delprov; A, B1, B2 och C.

 • Delprov A Speaking är ett muntligt delprov som genomförs i par onsdag och torsdag v 47 2020. 
 • Delprov B1 Reading. Genomförs tisdagen 13 april 2021.
 • Delprov B2 Listening. Genomförs 13 april 2021.
 • Delprov C Writing. Genomförs 15 april 2021.

 

Bedömning: 

Delprov A: onsdag och torsdag v. 47

Delprov B1: 13/4, 2021

Delprov B2: 13/4, 2021

Delprov C: 15/4, 2021 

 

För mer information gå in på Skolverkets hemsida och klicka er vidare in på engelskan: https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/nationella-prov-i-grundskolan/provdatum-i-grundskolan#h-Nationellaproviarskurs9 

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback