Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Matematik kapitel 1 & 2

Lackarebäcksskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 19 november 2020

Matematikens grunder I de två första kapitlen har vi arbetat med de fyra räknesätten, att kunna förstå och använda matematikens ord och begrepp, prioriteringsregler och uppställning/ algoritm i de olika räknesätten addition, subtraktion och multiplikation.

Under hösten har vi arbetat med de två första kapitlen i matematikboken Favorit.

Det nya momentet att skriva i ett räknehäfte är ett stort nytt moment som kräver noggrannhet och tydlighet. Vi tränar oss på att skriva så tydligt och noggrant att man kan förstå vilka siffror som står och att man följa de uträkningar som görs. Man ska också kunna se tydligt vad som är svaret och om det är ett tal som innehåller text ska man i regel också ha med enhet i svaret.

Att ha taluppfattning så att man kan göra beräkningar innebär att man har en grundläggande förståelse för tals storlek och att man kan ta hjälp av t ex 10-kompisar och multiplikationstabeller vid olika slags uträkningar.

Att kunna räknemetoder gör att man kan räkna säkert och följa en tydlig gång där man vet hur man hanterar minnessiffror för att svaret ska bli korrekt. Att göra uppställningar (räkna i algoritm) eller att räkna talsorter var för sig är exempel på olika räknemetoder.

Att lösa problem är en viktig del i matematik. Olika metoder hjälper oss att ta oss an ett problem, t ex göra en tabell, gå steg för steg eller uteslutningsmetoden.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matematik kapitel 1 & 2
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback