Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

9

Arbete-Energi-Effekt-Energikällor

Getingeskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 12 november 2020

Arbetsområdet handlar om sambanden mellan fysikens arbete, energi och effekt. Vi böjar med att repetera begreppet kraft för att sedan kunna lära oss mera om det andra. Du kommer också arbeta med energikällor.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Se kopplingar till läroplanen nedan. 

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas? 

Din förmåga att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle. 

Din förmåga att göra systematiska undersökningar, dokumentera och dra slutsatser och utvärdera.

Din förmåga att använda, beskriva och förklara begreppen.

 

Hur ska det bedömas? 

Under lektionstid, ditt deltagande i gemensamma diskussioner och laborativa uppgifter.

Inlämningar av dokumentation som du gör i din Chromebook av uppgifter och laborationer. 

Prov (muntligt eller skriftligt).

Skrivuppgift om energikällor.

 

Undervisning och arbetsformer

Lektioner med gemensamma genomgångar av t ex olika begrepp och räkneexempel.

Eget arbete med att läsa texter, förklara och beskriva olika begrepp samt träning med instuderingsfrågor och räkneuppgifter.  

Laborationer och försök som belyser aktuella begrepp.

Filmer från Sli.se, Studi.se och Youtube-klipp som förklarar och demonstrerar skillnaden mellan begreppen och hur begreppen hänger ihop.  

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.

Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.

Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.

Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.

Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Fysik kunskapskrav åk 7-9 Getingeskolan
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback