Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Talen 7 till 10

Vårfruskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 12 november 2020

I det tredje arbetsområdet ska du få lära dig om talen 7-10, kommutativa lagen, mönster och mycket mer.

VAD ska vi arbeta med och lära oss?

Vi ska lära oss att använda talen 7-10.

Vi ska lära oss att använda begreppet dubbelt.

Vi  ska lära oss den kommutativa lagen.

Vi ska lära oss om talfamiljer.

Vi ska lära oss att addera och subtrahera med tre tal.

Vi ska lära oss om mönster.

 

HUR ska vi arbeta?

Vi ska arbeta med konkret material t.ex. centimokuber.

Vi ska arbeta med arbetsblad.

Vi ska arbeta både inomhus och utomhus.

 

VAD och HUR kommer det att bedömas?

Vad kommer att bedömas?

Vi kommer att bedöma om du kan använda talen 7-10.

Vi kommer att bedöma om du kan använda begreppet dubbelt.

Vi kommer att bedöma om du kan förklara den kommutativa lagen.

Vi kommer att bedöma om du kan visa hur en talfamilj fungerar.

Vi kommer att bedöma hur du löser uppgifter med tre termer i både addition och subtraktion.

Vi kommer att bedöma hur du kan följa ett mönster.

 

Hur kommer det att bedömas?

Det kommer att bedömas genom speciella arbetsblad samt genom samtal vid t.ex. genomgångar.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback