Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Åk 8 - Algebra

Liljeborgsskolan 4-9, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 12 november 2020

Inom algebran använder man bokstäver och symboler för att lösa uppgifter och hantera tal. I detta kapitel får du lära dig att använda algebra för att skriva uttryck, räkna med formler, lösa ekvationer och matematiska problem

Konkretiserade mål

Under arbetet kommer vi att arbeta med följande: 

Begrepp

 • Algebra
 • Numeriska uttryck
 • Algebraiska uttryck
 • Variabel
 • Förenkla uttryck
 • Formel
 • Mönster
 • Likhet
 • Ekvation
 • Obekant
 • Vänster led
 • Höger led
 • Ekvationslösning
 • Prövning

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • välja ändamålsenlig metod dvs den metod som är bäst för att lösa uppgiften
 • använda begrepp vid problemlösning och i diskussioner
 • resonera dig fram till svar vi speciella uppgifter
 • muntligt och skriftligt visa dina kunskaper under arbetets gång och vid ett avslutande prov
 • lösa problem dvs hur du löser matematiska problem i flera steg

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Matriser i planeringen
Matematikmatris
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback