Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

DS Placering i rutnät och programmering åk 2

Delfinskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 12 november 2020

Sänka skepp, schackbräde och rutnät på en karta. Hur gör vi förflyttningar i ett rutnät? Hur läser vi koordinater? Hur följer vi en instruktion för att hitta "skatten"? Hur programmerar vi en robot för att den ska förflytta sig till en viss plats? Allt detta kommer vi att arbeta med under detta arbetsområde.

 

Arbetsområde:

Vi kommer att arbeta med placering i rutnät samt programmering. Då kommer vi att träna mer på vad koordinater är och hur man använder dessa. Vi kommer även att arbeta med grundläggande programmering där vi tränar på enkla instruktioner och att programmera en robots väg till ett givet mål.

Mål för eleven:

Efter avslutat arbetsområde kommer du som elev att givits möjlighet att bli säkrare på:

  • vad koordinater är 
  • hur man använder koordinater
  • hur man läser av ett koordinatsystem i form av ett rutnät
  • att programmera en kort sekvens
  • att följa korta instruktioner

Genomförande:

Du får vara med på genomgångar i halvklass och helklass. Du kommer att få arbeta både enskilt och i par/mindre grupp.

Vi kommer att göra olika övningar och aktiviteter samt arbeta i vårt läromedel. vi kommer även använda appen Lightbot hour samt roboten blue-bot som en del i undervisningen.

Redovisningsform:

Du kommer att få visa dina kunskaper genom samtal, diskussioner och genomförda uppgifter.

Bedömning:

Du kommer att bedömas med hjälp av bedömningsuppgifter, muntligt samt genom visad kunskap under lektioner.


Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.

Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.

Matriser i planeringen
DS Placering i rutnät och programmering åk 2
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback