Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

8

UPPDRAG: TRAFIKSIGNALSYSTEM

Österledskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 12 november 2020

UPPDRAGET En kommun planerar att installera ett trafiksignalsystem och ett övergångsställe vid en tungt trafikerad gata. Kommunen vill ha en lösning på ett modernt trafiksignalsystem med elektronisk styrning. Man ska kunna ta sig över gatan med stöd av trafiksignalsystemet. Uppdraget består i att hjälpa kommunen med att utforma ett så säkert övergångsställe som möjligt med hjälp av ett trafiksignalsystem

ÖVERGRIPANDE PLANERING

I detta arbetsområde övar vi förmågan att:

 

      identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

      identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

      använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

      värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

      analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

 

Vi kommer att arbeta:

Praktiskt med konstruktion av trafikljuset samt programmeringen av detta 

Teoretiskt med förståelse av hur ett trafikljus fungerar och hur det har förändrats över tid och orsaker till detta. Vi kommer även diskutera de konsekvenser ett trafiksignalsystem får för individ, samhälle och miljö. 

Med skisser och ritningar.

 

V 36 - 43: Vi arbetar praktisk med konstruktion, koppling och programmering av trafikljuset och dokumenterar samtidigt

V 45 - 47: Vi arbetar med ritningar och frågor som rör projektet ska besvaras och lämnas in (Google Classroom). Tid att besvara frågorna ges under lektionstid och inlämning är senast v 47.  Då ska även ritningen vara inlämnad. 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback