Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

F

Atom- och kärnfysik åk 9

Ånestadsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 21 juni 2023

I detta arbetsområde kommer du att få lära dig om partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt hur de påverkar levande organismer. Du kommer få lära dig hur vi använder strålning i samhället.

Undervisningens innehåll

 Vad kommer vi att arbeta med?

 • Atomens byggnad och dess elementarpartiklar.
 • Hur ljus bildas.
 • Olika spektrum.
 • Radioaktiv strålning och dess påverkan på levande organismer samt dess användningsområden.
 • Halveringstid.
 • Fission och fusion

Hur kommer vi att arbeta?

Vi kommer ha gemensamma lärarledda genomgångar där dina frågor och funderingar är viktiga. Du kommer få arbeta med övningar som hjälper dig att lära dig viktiga begrepp. Texten i boken läser vi tillsammans och kanske ser vi nån förklarande film!

Viktiga begrepp!

 • Atom: protoner, elektroner, neutroner, atomnummer, masstal, isotop
 • Spektrum: kontinuerligt spektrum, linjespektrum, absorptionsspektrum
 • Strålning: alfastrålning, betastrålning, gammastrålning, röntgenstrålning, joniserande strålning, halveringstid, sönderfall
 • Fission, fusion

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att:

 • Förstå och förklara atomen, strålning och sönderfall med hjälp av fysikens begrepp, teori och modeller.

Du kommer att kunna visa dina förmågor:

 • Genom att vara aktiv vid genomgångar, diskussioner och undersökningar.
 • Vid ett skriftligt prov.

Läroplanskopplingar

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.

Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.

De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.

Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.

Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.

Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen
Atom- och kärnfysik
Uppgifter
Skriftligt PROV "Atom- och kärnfysik"
Skriftligt PROV "Atom- och kärnfysik"

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback