Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Våra fyra årstider, åk 1

Kattebäckskolan F-6, Trelleborg · Senast uppdaterad: 12 november 2020

Vad händer med djur och natur under de olika årstiderna?

Arbetssätt:

Titta på "Varmt kallt och mittemellan"

Följa No-Boken och tillhörande arbetsbok

Vi kommer ha diskussioner och grupparbeten i ett kooperativt upplägg, 

Enskilt Prov

 

Tidsplan:

Hela årskurs 1

 

Begrepp:

Årstider

Månader

Barrträd

Lövträd

Flyttfåglar

Stannfåglar

Ide

Näringskedjor

Frukt

Bär

Blommor

 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån.

Att du är aktiv under lektionstid.

Din delaktighet i diskussioner som förs på lektionerna.

Att du genomför och slutför uppgifterna som vi kommer att göra inom arbetsområdet som tex svara på frågor, arbetsblad, grupparbete m.m.

Det avslutande prov som du ska göra när vi är färdiga med arbetsområdet. 

 

 

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Matriser i planeringen
Våra fyra årstider, åk 1-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback