Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

F

Paris

Stenhammarskolan 7-9, Flen · Senast uppdaterad: 11 december 2022

Med 2,2 miljoner invånare i innerstaden och med nästan 12 miljoner med ytterområden är Paris en av de största storstäder i Europa. Paris har ryktet om sig att vara den vackraste och mest romantiska av alla världens städer. Paris har en omfattande historia och har fortfarande starkt inflytande på världens kultur, konst, mode, mat och design. Paris kallas för Ljusets Stad (la Ville Lumière) och Modets Huvudstad. I Paris finns många välkända landmärken, som t.ex. världens mest besökta sevärdhet Eiffeltornet, Triumfbågen, Notre-Dame katedralen, Louvren, Moulin Rouge, etc, vilket gör den till världens populäraste resmål med sina 45 miljoner turister årligen. Någon gång kommer säkert även du åka dit. Vad vill du då göra och uppleva där? I vår nästa kurs kommer du att få forska om en sevärdhet i Paris.

 

Tid: v 45-50, redovisning v. 48

 

Du kommer att få förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och faktatexter,

 • formulera dig muntligt

 • använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd,

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

 • välja bland texter och talat språk från olika medier och använda materialet i egen produktion.

 

Mål:

 

 •  Att lära sig mer om Paris och dess sevärdheter. Att kunna kommentera och diskutera.

 • Att kunna läsa olika faktatexter och/eller  lyssna på talat språk om sevärdheter i Paris. Att förstå tal, skrift.

 • Att utveckla din förmåga att använda dig av olika strategier när du tar dig an en ny text. Att använda olika strategier.

 • Att kunna använda sig av olika material i egen produktion. Att använda material i egen produktion.

 • Att muntligt kunna presentera arbetet för gruppen. Att formulera sig muntligt.

 • Att kunna ord för platser i en stad

 • Att kunna ge och ta emot en vägbeskrivning. Att kunna uttrycka sig muntligt. Att använda strategier i sin interaktion.

 • Att kunna använda prepositionen de.

Arbetsgång:

https://docs.google.com/document/d/11eZAwPuQJQM65Ngse6oQKCy1k11Xl7KJQmcAJeAMpC0/edit


Läroplanskopplingar

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

förståelse av målspråket i tal och skrift

förmåga att formulera sig och kommunicera på målspråket i tal och skrift

Samtal och skrivande för kontakt och kommunikation.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Sökning av enkel information i ett avgränsat urval av muntliga och skriftliga källor av olika slag för användning i egen produktion och interaktion.

Språkliga företeelser, däribland uttal, ord och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och stavning, i det språk eleverna möter.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Dialoger, samtal och intervjuer.

Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, från olika medier.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang samt för att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

Språkliga företeelser, däribland uttal, ord, artighetsfraser, tilltalsord och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer och stavning i elevernas egen produktion och interaktion

Bearbetning av egna muntliga och skriftliga framställningar för att förtydliga och anpassa kommunikationen efter syfte och mottagare.

Strategier, däribland omformuleringar, frågor och stödjande fraser, för att bidra till och underlätta samtal och skriftlig interaktion, även digital.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven läser samt förstår och tolkar det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven väljer enkel information från ett avgränsat urval av muntliga och skriftliga källor samt använder på ett delvis relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven läser samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven väljer enkel information från ett avgränsat urval av muntliga och skriftliga källor samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar helheten och väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven läser samt förstår och tolkar helheten och väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven väljer enkel information från ett avgränsat urval av muntliga och skriftliga källor samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar. 

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. 

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven i någon mån varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven i någon mån varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

I interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom använder eleven strategier som i någon mån underlättar och förbättrar interaktionen.

I interaktion uttrycker sig eleven enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom använder eleven strategier som i viss utsträckning underlättar och förbättrar interaktionen.

I interaktion uttrycker sig eleven relativt tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris enligt kunskapskraven för Moderna språk, Lgr 11 Brattebergsskolan åk 7-9
Betygskriterier moderna språk 7- 9
Uppgifter
Paris

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback