Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Matematik Multiplikation och division årskurs 6

Klaraskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 13 november 2020

Vi arbetar vidare med tal och räkning och lägger fokus på multiplikation och division i decimalform och stora tal.

Vi kommer fortsätta arbetet kring multiplikation och division med stora och små tal, metoder för att lösa beräkningar med decimaltal och ta reda på om det är ett rimligt svar. 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Fokus i detta arbetsområde är taluppfattning och tals användning. Vi tränar vidare på förmågorna att 

  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
  • föra och följa matematiska resonemang
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Vi lägger extra fokus på att välja och använda matematiska metoder, så som multiplikation och division. Samt att använda och analysera matematiska begrepp.

Undervisning och arbetsformer

Vi lägger fokus på att lära oss grunderna i division och multiplikation innan vi utmanar oss. Undervisningen kommer att ske genom genomgångar, arbete med stenciler, bas-bok och den vanliga matematikboken, fokus ligger på att repetera ofta så att grunderna sätter sig. Vi avslutar nästan varje lektion med en exit ticket på matteappen för att se vad ni har fått med er från lektionen och vad vi behöver lägga extra fokus på nästa lektion. Arbetsområdet avslutas med ett test där vi ser om ni har fått med grunderna.  

Bedömning - vad och hur

Bedömning kommer att ske under arbetets gång, hur du resonerar kring matematiska problem såväl muntligt som skriftligt (tex exit ticket). Arbetsområdet kommer att avslutas med ett test där de berörda delarna kommer testas av. 


Läroplanskopplingar

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback