Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

9

Gracias 9: Kapitel 4-6

Gustav Adolfsskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 13 november 2020

I kapitel 4-6 kommer vi att lära oss bland annat att berätta vad man gör precis nu (gerundium) och att använda reflexiva verb.

1. Arbetsområdets innehåll

 • berätta vad man gör precis nu (gerundium) 
 • använda ordningstal (första, andra, osv)
 • använda reflexiva verb (jag sminkar mig, du sminkar dig, osv)
 • berätta vad man tycker är bra och dåligt i skolan 
 • berätta om dina tevevanor, vilka program du föredrar, osv.
 • använda verb av typen me gusta/me gustan
 • realia: berätta lite om Madrid och centrala Spanien

2. Arbetssätt

Vi övar på att tala genom att:

 • läsa högt i par, grupp och helklass
 • lyssna på kapiteltexterna och härma
 • skapa frågor till texterna och svara med hjälp av texten
 • träna på fraser och ord från texterna samt dokumentärer
 • återberätta och samtala om det vi har läst och lyssnat på
 • använda innehållet i texter till att uttrycka eget innehåll i samtal

 

Vi övar på att skriva genom att:

 • göra olika övningar 
 • öva på gracias.nu
 • skriva sammanfattningar
 • skriva en text
 • bearbeta texterna, bl a lägger vi till tidsuttryck och rättar småord

 

Vi övar på att läsa och förstå genom att:

 • läsa texter i textboken samt i mån av tid, Más textos (texbokens sista avsnitt)
 • svara på frågor om texter
 • öva på ordförståelse och fraser från texterna
 • öva på strategier för att förstå mer av texterna
 •  

Vi övar på att lyssna och förstå genom att:

 • lyssna på texter från textboken och gracias.nu.
 • lyssna på dokumentärer och nyheter (www.sli.se)
 • lyssna på musik
 • göra hörövningar
 •  

3. Bedömning

 • De kunskaper och språkutveckling du visar kommer att bedömas:

  • när du jobbar enskilt, i par, grupp och helklass på lektionstid 
  • vid läxförhör (varje fredag)
  • vid prov efter kapitel 

   

 

 • Video:

Gerundium & Reflexiva verb

 

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Matriser i planeringen
Moderna språk Kunskapskrav
Uppgifter
Kapitel 6 att arbeta hemma.
v50 Spanska prov Repetera här!
Spanska läxa till fredag v46
La tarea (läxan)
Läxa till fredagen, v47

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback