Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7

Svenska 7MU ht 2020 v. 47-48

Tråsättraskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 13 november 2020

Vi fortsätter att läsa, skriva och fokusera på språkets struktur med skrivregler, ordklasser och satsdelar.

7MU planering svenska

Planering och lektionsuppgifter finns även i google classroom.

 

V. 47
Lektion 1: skriv klart sagan

Lektion 2 & 3 : läs klart I taket lyser stjärnorna och skriv en bokrecension. Uppgift och mall att skriva i ligger o google classroom

 

v. 48

Lektion 1-3 : Grammatik
ordklasserna: verb, adverb, pronomen, konjunktion & subjunktion

repetition huvud- och bisatser

 

 

Material delas ut på lektionerna.

 

 

 

vecka 

innehåll 

45

Läsa sagor och analysera med hjälp av sagans berättarmönster och "sagoingredienser".

 

Skriva/rita kort saga i grupp och lyssna på andras sagor.

 

Fortsatt läsning i I taket lyser stjärnorna.

 

Grammatik: Adverb

46

Planera och skriva din egen saga

 

Grammatik: Adverb & prepositioner

47

Skriv klart sagan

läs klart boken

Skriv bokrecension

 

48

Grammatik: ordklasser, huvud- och bisats

49

 

50

 

51

 

52

Jullov

53

Jullov


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsakfungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback