Skolbanken Logo
Skolbanken

Öst - vecka 46

Mörarps förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 13 november 2020

I Innehåll nedan beskriver ni: Mål och syfte med er undervisning under kommande vecka. Koppla vilka läroplansmål ni planerar att sträva efter denna vecka (2-4 st kan vara rimligt, de ska vara synliga i lärloggen).

Mål

- Matematik i naturen med Rutan & Randan utifrån bok. Mönster.

- Sagostunder. 

- Sångstund med Qr koder.

- Låta barnen utveckla lärmiljön vid sagoträdet.

- Jobba med allas lika värde. 

 

Syfte

- Utmana kompisarna i olika matematiska problem tillsammans med Rutan och Randan.

- Ge barnen möjlighet att sätta sig in i olika sagor och reflektera kring dessa. Möta sagor i olika kontext.

- Inspirera och locka till glädjen i musik, sång och rytmik med hjälp av QR koder.

- Lärmiljön ska vara inbjudande och locka till olika sorts lek. Projektet ska synas i lärmiljön och barnen ska vara medskapare i denna.

- Stärka gemenskap, empati och förståelse för varandra i gruppen. 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter