Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

Our environment

Hannaskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 13 november 2020

How can we keep plastics out of our oceans? That is one of the main questions we will focus on during this project on the environment.

 

 

MÅL

Vi ska lära oss mer om det ökande problemet med plast i världshaven . När arbetsområdet är slut ska vi känna till nya ord och begrepp på engelska som knyter an till området. Vi ska även bli säkrare på att förstå talad autentisk engelska och visa det genom att uttrycka oss i tal och skrift.

 

 

ARBETSFORMER

Vi kommer att titta på filmen "A Plastic Ocean" på engelska och diskutera innehållet. Vi kommer att jobba med att översätta ord och begrepp för att öka förståelsen på temat. Slutligen kommer vi att skriva en text på temat miljö, där du kan välja innehåll ganska fritt. Du kan välja att fokusera på det vi arbetat med på engelskan, eller på något ni tagit upp i de andra ämnena under miljötemat.

 

 

BEDÖMNING

Tyngden på bedömningen kommer att ligga på det individuella skriftliga arbetet som du lämnar in på classroom.


Läroplanskopplingar

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Talad engelska och texter från olika medier.

Talad engelska med viss regional och social färgning.

Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.

Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.

Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Läxa tisdag v 3: Eng ord
Deadline Friday w 5: Environment
Deadline fredag v.50: Eng. Environment

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback