Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Dikter, skriva och analysera

Vifolkaskolan F-6, Mjölby · Senast uppdaterad: 16 september 2022

Bakom orden kan det stå så mycket mera! Vi ska läsa många olika typer av dikter och gå igenom hur man kan skriva!

Vad ska göras?

Vi läser dikter och analyserar tillsammans en eller flera dikter. Vi bekantar oss med typiska drag och centrala begrepp vad gäller dikt/poesi/lyrik. Vi övar på att skriva olika slags dikter enligt givna mönster och vi skriver dikter i valfri form. Under perioden skriver vi också en diktanalys. Se bedömningsmatris nedan.

 


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara direkt uttalat eller indirekt uttryckt i texten.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Epik, lyrik och dramatik. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris för diktanalys
Arbetsområde Lyrik
Uppgifter
lyrik/dikter