Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Favorit matematik 2B, kapitel 1 Klockan

Gemensamt skola i Båstad, Båstad · Senast uppdaterad: 16 november 2020

Favorit matematik 2B Kapitel 1 - klockan

Konkretiserade mål

Du ska kunna:

• hela analoga klockan

• begreppet "om en halvtimme"

• huvudräkningsuppgifter till kapitlets innehåll

 

Undervisningens innehåll

Du kommer att få möjlighet att träna på detta genom att: 

  • repetera hela och halva timmar. 
  • skriva alla klockslag med fem minuters noggrannhet. 
  • rita timvisare och minutvisare till alla klockslag med fem minuters noggrannhet. 
  • utgå från hela eller halva timmar och skriva vad klockan är om en halvtimme. 
  • repetera klockslag med hjälp av spel. 
  • uppskatta hur lång en minut är. 
  • träna på skolplus. 

 

Bedömning

Vad bedöms?

Se matris

Hur sker bedömningen?

Efter varje arbetsområde gör eleverna en diagnos. 


Läroplanskopplingar

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Matriser i planeringen
Favorit matematik 2B, kapitel 1
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback