Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

7

Högkulturerna vid floderna

Norretullskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 21 augusti 2021

.

Om arbetet

Du kommer att få lära dig att använda historien för att förstå saker hur samhällen skapats och utvecklats genom olika tider. Därför ska vi arbeta med några högkulturers framväxt och utveckling vid floderna. Du kommer få möjlighet att utveckla alla ämnesspecifika förmågor under detta arbetsområde. Vi kommer att träna på att resonera, jämföra, se orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar samt lära oss nya begrepp. Du kommer att få träna på att sammanfatta och återberätta och därefter göra en jämförelse mellan de olika högkulturerna.

Att kunna:

Var och när flodkulturerna blomstrade, hur de styrdes, vilken religion de hade, olika uppfinningar och hur människorna levde i samhället. Historieboken s. 20 - 39.

Jämföra de olika flodkulturerna och ge exempel på likheter och skillnader.

Ge exempel på vad en historisk källa är och vad vi kan få veta av en källa. Anteckningar.

Följande kommer att bedömas

  • Tidsperioder: Dina kunskaper om flodkulturerna.
  • Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar: Dina kunskaper om hur man levde i de olika samhällena och din förmåga att ge exempel på likheter och skillnader mellan de olika flodkulturerna.
  • Villkor och värderingar Man kan redogöra för hur människorna hade det under perioden.
  • Undersöka utvecklingslinjer
  • Fortsätta utvecklingslinjer
  • Använda källmaterial Dina kunskaper om vad som är en historisk källa.
  • Historia användning
  • Historiska begrepp Du kan förstå och använda olika historiska begrepp.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris planering, Norretullskolan
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter