Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

PEDLÄR0

Lärande och Utveckling

Dahlander Kunskapscentrum, Säter · Senast uppdaterad: 10 februari 2021

Vi utgår från Tove Phillips bok Lärande och Utveckling och kopplar det till yrket barnskötare/elevassistent.

Denna kurs pågår v.6-13.            Sportlov v.9          Påsklov v.14     APL v.15-18  APL v.19-22

Planering Vecka 6:

Tisdag och torsdag: Betygsamtal med Sanna och Ullis från kursen Pedagogiska teorier och Praktiker. 

                                    Saga del 2

Planering v.6 och uppgiften fås på eget papper.     Inget skriftligt i Unikum denna vecka.

Fredag: 8.40 i Teams ALLA för närvarokoll och genomgång av vecka 7

Planering vecka 7:

Tisdag: Du får en skriftlig text om en ålder:    6-7år    8-9 år   10-12 år    eller  13-17år 

Unikum Skriftligt och muntligt: Du ska sammanfatta fem punkter om din ålder som du skriver skriftligt i Unikum och presenterar muntligt för:        grupp 1     8.40 på torsdag            grupp 2 10.30 torsdag                                                        

Torsdag: Redovisning av åldrarna. Genomgång av Lärmiljö, undervisning och arbetssätt i förskoleklass- skolan-fritids. Muntlig diskussion i skolan.

Fredag: 8.40 Teams närvarokoll för ALLA   genomgång av vecka 8                                                  

Planering v.8 Kapitel 1 Utveckling, lärande och socialisation 

Tisdag: Kapitel 1 s.8-46     

Du ska sammanfatta skriftligt i Unikum vad Sanna gick igenom på tisdagslektionen. 

Torsdag:  Kapitel 1 s. 47-77     

Du ska sammanfatta skriftligt i Unikum vad Sanna gick igenom på torsdagslektionen. 

Fredag: Teams närvarokoll för ALLA och inbokade tider för att visa upp saga.

Sportlov v.9

Planering vecka 10

Tisdag: Kapitel 1 s.78-126

Du ska sammanfatta skriftligt i Unikum vad Sanna gick igenom på tisdagslektionen. 

Torsdag:  Praktiska moment  och hur planerar jag en styrd lek på min APL 

Fredag: TEAMS närvarokoll för ALLA 8.40 vi repeterar Styrd lek på APL - Didaktiska frågorna

Planering v. 11

Tisdag: Kapitel 2 Kunskap förr och nu. 

Skriftligt i Unikum: Du ska svara på frågorna 1-12 på sidan 160

Torsdag:   Kapitel 4 Miljö för lärande   

Skriftligt i Unikum: Du ska svara på frågorna på sidan 218 i boken i Unikum.

Fredag: Genomgång av examination v.12-13 och APL uppgifter.

Planering v. 12-13

Planera och utföra en aktivitet/lek som du ska göra med klassen utifrån de didaktiska frågorna. Denna aktivitet ska du sedan göra på din APL. Planeras och utförs v.12. och v.13 (kursens examination)

Planeringen och uppgiften får du på papper

Betygsamtal v.13.

 

Centralt innehåll


Läroplanskopplingar

Eleven beskriver utförligt och nyanserat människors lärande, utveckling och socialisation. Eleven ger också exempel på vad som påverkar människors lärande och växande. I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter.

Eleven beskriver utförligt människors lärande, utveckling och socialisation. Eleven ger också exempel på vad som påverkar människors lärande och växande. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.

Eleven beskriver översiktligt människors lärande utveckling och socialisation. Eleven ger också exempel på vad som påverkar människors lärande och växande. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.

Eleven söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.

Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.

Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen.

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.

Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.

Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.

Matriser i planeringen
Lärande och Utveckling
Uppgifter
kommunikation
Madde v.11 och v.12
Vecka 8 Maddes uppgift
Madde v.10 och v.13
Kapitel 1 Utveckling, lärande och socialisation Del 1 Tisdag v.8
Kapitel 2 v.11
Kapitel 4 Miljö för lärande
Utveckling, lärande och Socialisation Del 2 Torsdag v.8
Utveckling lärande och socialisation del 3 tisdag v. 10
Planering styrd lek/aktivitet v.13
Barn/ungdomars utveckling 6-17 år. V.7
7 A Maddes uppgift 6-17 år 7 B Lärmiljö och arbetssätt förskoleklass- skola-fritids

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback