Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Kapitel 3, Bråk, procent och proportionalitet.

Björkhagens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 16 november 2020

Kapitel 3 innehåller två bekanta områden, bråk och procent. Det sista området, proportionalitet kan vara vara obekant för dig som elev. Där kommer vi att arbeta mycket med tabeller och grafer för att undersöka olika samband och se om de är proportionella eller inte.

Du kommer att få träna på att växla mellan tal i bråkform och blandad form, att addera och subtrahera bråk som är större än 1

och till sist skriva bråktal i enklaste form. 

Du kommer att arbeta med procent genom att räkna ut del av antal utifrån ett procenttal samt räkna ut prishöjningar och prissänkningar. 

Du kommer att få träna på att undersöka proportionella samband och göra beräkningar. 

 


Läroplanskopplingar

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rationella tal och deras egenskaper.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Proportionalitet och procent samt deras samband.

Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgifter bråk

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback