Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

Högtider, traditioner och religion

Britsarvsskolan, Falun · Senast uppdaterad: 16 november 2020

Högtider, traditioner och religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma och få kunskap om hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt.

Mål

Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 och 2:

 • Utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.
 • Använda oss av olika uttryckssätt och olika sätt att inhämta och ta till sig kunskap.
 • Kan uttrycka medvetna ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter.

Förmågor

Vi kommer arbeta mot följande förmåga:

 • Analysera olika religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar inom dessa.
 • Resonera och argumentera kring olika frågeställningar och värderingar.

Undervisning

Du kommer få undervisning om (centralt innehåll):

 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom.
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Arbetssätt

 • Läsa olika texter
 • Se på film
 • Skriva
 • Diskutera

Under v. 43 och 45 arbetar vi med FN och de mänskliga rättigheterna.

v. 40 och 45 arbetar vi med hösten och höstens högtider.

v. 47-50 arbetar vi med julen och julens högtider.

v. 13- 15 arbetar vi med påsken och vårens högtider

Bedömning

Under detta arbete kommer jag bedöma din förmåga att:

 • Beskriva olika högtider och traditioner inom kristendom, islam och judendomen samt se samband mellan dessa.
 • Berätta om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter och vad dessa innebär.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback