Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

6

NP en. Delprov A, muntligt.

Apelskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 16 november 2020

Under vecka 47 kommer vi att göra den muntliga delen, delprov A, av de nationella proven i engelska.

Det muntliga delprovet går till så att elever samtalar i grupper on 2-4 elever. Under provet tittar läraren på hur eleven håller ett kort föredrag för resten av gruppen och sedan hur eleven ställer frågor och svarar på frågor. Det viktiga är att eleven talar engelska under hela provtillfället och att eleven visar intresse för andra elevers föredrag genom att ställa frågor.

För att förbereda oss har glosläxorna pausats under två veckor och eleverna har istället i läxa att tala engelska minst 10 minuter varje dag.

Information om de nationella proven: https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/nationella-prov-i-grundskolan

Lätt film om de nationella proven: https://youtu.be/MnHNDdMPSCE

 


Läroplanskopplingar

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback