Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

# Hashtag 2020

Förslövs skola F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 16 november 2020

Betyder yttrandefrihet att man får lov att säga vad man vill? Vilka fördelar och nackdelar finns det med sociala medier? Hur ska en riktigt bra vän vara? De här och många andra frågor kommer vi att diskutera under arbetsområdet Hashtag, med utgångspunkt i TV-serien med samma namn. Vi kommer även att läsa och skriva krönika.

 

Konkretisering av målen

 • Du visar att du kan samtala och diskutera genom att delta och beskriva dina åsikter samt motivera dem.
 • Du visar att du kan lyssna på dina kamrater för att bidra till att samtalet fungerar.
 • Du visar att du kan föra ett samtal vidare genom att kommentera och fylla i det som kompisen har sagt samt genom att ställa följdfrågor.
 • Du visar att du kan förbereda en muntlig text, genom en presentation av ett avsnitt av Hashtag.
 • När du läser krönika visar du att du kan resonera kring vad som är typiskt för denna texttyp i innehåll, språk och stil.
 • När du skriver krönika visar du att du kan anpassa din stil till syftet med texttypen samt anpassa ditt språk till språkliga normer.  Du visar även att du kan ge respons på dina kamraters texter.  
 • När du skriver och bearbetar krönika visar du att utifrån respons kan du förbättra dina texter mot större tydlighet, variation och korrekthet.                                                                                               

 

Undervisning

 • Vi ser TV-serien #Hashtag.
 • Vi diskuterar innehållet i TV-serien och ni tränar på att dela med er av era åsikter, lyssna på era kamrater, ställa följdfrågor och på att vara samtalsledare, låta alla komma till tals och att sammanfatta det viktiga i samtalet.
 • Vi läser texter som rör temat och diskuterar ämnen som osynlighet, att prata bakom ryggen, språkbruk, yttrandefrihet och lagar som gäller hur man yttrar sig mot varandra.
 • Vi läser exempel på krönika och tränar på att skriva den här texttypen. I en slutuppgift skriver du ett krönika.

 • Vi tränar på att ge respons och bearbeta texter mot större variation, tydlighet och korrekthet.

 • Utifrån behov tränar vi på skrivregler, såsom skiljetecken och regler för dialogskrivande. 

 

 

 

 

Bedömning

 • Din förmåga att samtala och framföra dina åsikter.
 • Din förmåga att bidra till att samtalet fungerar genom att ställa frågor.  
 • Din förmåga att förbereda och genomföra en muntlig framställning med anpassning till syfte och sammanhang. 
 • Din förmåga att skriva en krönika där du får med det som är typiskt för en sådan text vad gäller innehåll, språk och stil. Dessutom bedöms din förmåga att följa språkliga normer, såsom stor bokstav, skiljetecken samt regler för dialog. 

 •  Din förmåga att ge respons på texter samt ta emot respons och bearbeta en text mot större variation, korrekthet och tydlighet.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Samtal svenska
Förbereda och framföra en muntlig text
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback