Skolbanken Logo
Skolbanken

Kommunikation - teckensånger

Grundsärskolan, Falun · Senast uppdaterad: 3 februari 2023

Vi lyssnar på teckensånger och tränar på tecken. Vi tittar på youtube via smartboarden.

Pedagogisk planering

Teckensånger

 Kommunikation, motorik, estetisk verksamhet

Läsåret 2023

 

Beskrivning av arbetet

Vi lyssnar på teckensånger och tränar på tecken. Vi tittar på youtube via smartboarden.

 

Så här arbetar vi

Vi sitter i en halvcirkel framför vår smartboard i klassrummet. Vi lyssnar på “Små låtar för stora hjärtan”. Vi tittar på musikvideorna och tecknar med och sjunger sångerna. Efter varje låt så tecknar vi tillsammans budskapet i sången. Till exempel “Alla är lika bra”, “Alla behöver en vän” etc.

 

Förmågor som tränas

Motorik

“Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga att påverka sin omgivning”.

“Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik”.

 

Kommunikation

“Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom kommunikation utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Kommunikation ökar förutsättningarna för delaktighet i vardagen och i samhället”.

“Undervisningen inom ämnesområdet kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i att samspela med andra och en tilltro till sin förmåga att aktivt påverka sin situation. Eleverna ska ges förutsättningar att kommunicera i olika sammanhang och kunna uttrycka sig med tydlig avsikt i tal och andra kommunikationsformer. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sitt språk och sin identitet”.

“Vidare ska undervisningen stimulera elevernas vilja att ta emot och tolka kommunikation. På så sätt ska eleverna ges möjligheter att utveckla sin förmåga att lyssna, samtala och förstå. Undervisningen ska bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man uttrycker sig på kan få konsekvenser för en själv och för andra människor. Genom undervisningen ska eleverna möta och uppleva såväl digitala som andra former av kommunikation, till exempel bilder, litteratur, film, teater, drama och rörelse. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förståelse för omvärlden”.

      använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.


Läroplanskopplingar

förmåga att musicera och skapa musik, och

Sång och spel i olika former.

Imitation och improvisation med röst, rörelse och instrument.

Gestaltning av sånger och berättelser, till exempel med ljud, rörelse och drama.

Sång och spel i olika former och genrer.

Kommunikation i olika sammanhang. Kroppsspråk, tecken, tal och andra former för kommunikation. Att uttrycka känslor och avsikter samt att tolka andras uttryck.

Grundläggande strukturer för kommunikation. Turtagning samt att initiera och avsluta samspel eller samtal.

Bokstavsformer och sambandet mellan ljud och bokstav utifrån elevens erfarenhet och intresse. Strategier för att avkoda och förstå enkla ord.

Skönlitteratur för barn. Rim, ramsor, sånger, bilderböcker och sagor.

Finmotoriska rörelser.

Lekar och andra enkla rörelseaktiviteter, inomhus och utomhus.

Enkla danser och rörelser till musik.

Finmotoriska rörelser.

Lekar, spel, idrotter och andra rörelseaktiviteter, inomhus och utomhus.

Danser och rörelser till musik.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback